Vietnamese artist Van Duong Thanh by pond in Sweden 
    
   
     
HISTORY OF THE LIVING FUTURE PROJECT
Swedish public education initiative on the Vietnam War and
other crimes against humanity and international law by
the United States and its allies.
(PDF: 744 KB )
    
     
"PROPAGANDISTIC NOTIONS" vs. "SILLY STUFF"
A debate on the wisdom of a public education campaign on
the history and consequences of the Vietnam War.
(PDF: 92 KB)
    
     
HISTORIK ÖVER PROJEKTET LEVANDE FRAMTID
Folkbildningsinitiativ om Vietnamkriget samt andra brott
mot mänskligheten och folkrätten som begåtts
av USA och dess allierade.
(PDF: 744 KB)
    
     
VAD EN ROS FÖRMÅR
Minnestal av Sara Lidman på 25-årsdagen
av Vietnams återförening. (
PDF: 152 KB)