ASSANGE & SVERIGE

R E S U R S E R

Information med anknytning till Assange-fallet Förslag till ytterligare källor är välkomna och kan skickas via e-post t
editor@nnn.se


Diverse information
En något slumpmässig samling av nyhetsklipp och annat material som har samband med Assange-fallet. Rubriken och ingressen är på engelska men uppskattningsvis hälften av materialet är på svenska. Då samlingen är omfattande har den uppdelats i sex olika Pdf-dokument i storlekan ca. 3-5 megabytes vardera. Länkar:

Del 1:  14 augusti 2010 – 16 december 2010

Del 2:  17 december 2010 – 17 februari 2011

Del 3:  20 februari 2011 – 17 juli 2011

Del 4:  8 augusti – 30 juni 2012

Del 5:  1 juli – 27 oktober 2012

Del 6:  28 October 2012 – 30 June 2013
       
Del 7:  1 juli 2013 – 20 juni 2014
 
       
Part 8:  20 June 2014 – 31 December 2016
  
Part 9: 14 November 2016 – 31 December 2017

 

Utlämningsrisken
En central fråga i Assange-fallet är risken för att han blir utlämnad från Sverige till USA där han hotas med en brutal behandling. Denna risk och besläktade frågor diskuteras i följande Pdf-dokument:

Sweden, Assange & USA
Det är nästan säkert att Assange lämnas vidare till USA
om han utlämnas från Storbritannien till Sverige.

Från Neutralitet till NATO
Sverige har blivit en lydstat inom USA-imperiet,
särskilt sedan statsminister Olof Palme lönnmördades 1986.

Assange jobbar vidare, trots hetsjakten
Inlägg i SVT-Opinion om Assanges första år i Ecuadors ambassad i London.

Mounting Criticism of Swedish Prosecution

Kritik mot den svenska åklagare växte fram i början av 2014.

Solution to Assange Case? Not interested.
De svenska ansvariga vill inte höra en framstående
juridisk experts förslag till en lösning på Assange-fallet.

Tydliga tecken på att Sverige
går USA:s ärende i Assange-fallet

I drygt 42 månader har en svensk åklagare förgäves försökt att få
Julian Assange utlämnad från Storbritannien. Allt fler juridiska experter
kritiserar den utdragna processen, men de ansvariga vägrar att hörsamma
eller i vissa fall ens höra välgrundade förslag till hur dödläget kunde brytas.
Förklaringen till detta oförklarliga beteende heter nog "USA".

Murdering Language in the Name of the Law
WikiLeaks redaktör Julian Assange har stigmatiserats i hela världen för ett våldsbrott
han inte begått. Orsaken är en språklig galenskap som 2005 skrevs in i svensk lag.
[Huvudtext på engelska; bilaga på svenska och engelska]

Update: Assange Still Under Siege in London
Although the Swedish pursuit of Julian Assange was discontinued in May 2017, nearly
seven months later he remained under siege in Ecuador's London embassy. That and
related matters are discussed in this status report dated 7 January 2018. (PDF)


    
7 januari 2018

item13 item12 UK