ASSANGE & SVERIGE

POLISFÖRHÖR

De ursprungliga polisförhören innehåller väsentliga bevis som allvarligt underminerar den svenska åklagarens ställningstagande i fallet Assange. Bland annat avslöjar de att:

• Sexmötena mellan Julian Assange och de inblandade kvinnorna i båda fallen skett med ömsesidigt samtycke.

• Inte vid något ögonblick har någon av de två kvinnorna begärt att Assange skulle sluta; de har inte heller på annat sätt uttryckt missnöje med sexakterna de deltog i.

• Båda kvinnorna har berättat för sina vänner att besöket på polisstationen inte syftade till att anmäla Assange för något brott, utan att de ville ha hjälp med att tvinga honom att testa sig för HIV.

• När den kvinna som först förhördes av polisen fick veta att Assange hade anhållits i sin frånvaro, förmådde hon inte fortsätta förhöret. Hon lämnade platsen utan att godkänna det skriftliga förhörsprotokollet. Hon berättade senare för en vän att hon känt sig ”överkörd av polisen och andra runt omkring”.

• Den andra inblandade kvinnan, har lämnat motstridiga uppgifter om sin relation till Assange.

• Den polis, som genomförde det inledande förhöret, beordrades av en överordnad att ändra i protokollet varpå hon kopplades bort från fallet.

Dessa och ett flertal andra relevanta fakta framgår av polisens häktningspromemoria, som läckte ut på Internet i januari 2010; förhörsprotokollens äkthet har inte ifrågasatts. Dokumenten finns i Pdf-format på både svenska och engelska via följande länkar:

Protokollen på svenska
     
Protokollen på engelska
     

Utdrag ur protokollen från polisintervjuerna med Sofia Wilén, Anna Ardin och Donald Boström.
item13 item12 item9 item27 item26 item21 item20 item19 item18 item17 item15 item14