Länkar från fallhistorien om Assange och Sverige

ASSANGE & SVERIGE
  
Julian Assange speaking at Stockholm seminar with Anna Ardin assisting

Ji augusti 2010. Längst till höger sitter Anna Ardin som senare, på mycket dubiösa grunder, kommer att anklaga Assange för sexuellt ofredande.
   

FALLHISTORIA

    
En fredagseftermiddag i augusti 2010 besökte två svenska kvinnor en polisstation i Stockholm, enligt egen utsago för att få råd om hur man kunde tvinga en gemensam sexpartner att testa sig för eventuell HIV-infektion.

När de lämnade platsen några timmar senare hade polisen förvandlat deras hälsorelaterade ärende till allvarliga anklagelser om våldtäkt och andra sexbrott. Ofrånkomligen och nästan omedelbart blev resultatet en global nyhetssensation; ty föremålet för dessa anklagelser var Julian Assange, redaktör för WikiLeaks, den webbplats för ”whistleblowing” som hade fått stort genomslag som nyhetskälla genom sina avslöjanden av oetiska och kriminella ageranden av många regeringar, i synnerhet denna av USA.

Knappt ett dygn senare avfärdade en chefsåklagare de allvarligaste anklagelserna som grundlösa och godkände fortsatt utredning enbart av en mindre allvarlig misstanke. Men då hade orden "Assange" och "rape" (våldtäkt) redan sammankopplats i miljontals rubriker och artiklar. Mer än ett år senare ger en webbsökning med dessa två ord cirka 35 miljoner sådana kopplingar — och då enbart på engelska.

Följaktligen kan man anta att miljontals människor runt om på jorden kommer att minnas Julian Assange som den berömde mannen från Australien som for till Sverige och våldtog två kvinnor.

Den svenska chefsåklagarens nedläggning av de ursprungliga anklagelserna hade givetvis ingen större effekt på den mediala hysterin. Mellanspelet när Assange förklarades oskyldig blev i alla fall inte långvarigt. En politiker-advokat — som befann sig mitt i en valkampanj och vars juridiska renommé nyligen hade fått förödande slag — övertalade en annan åklagare att återuppta förundersökningen. På något sätt lyckades han även bli utsedd till de två inblandade kvinnornas offentligt finansierade advokat.

Detta satte i gång en lång och invecklad process med många olika komponenter, däribland missbruk av åklagarens befogenheter, radikal feminism, samhälleliga tabun, politisk opportunism, mediernas dumhet och elakhet, ett överskuggande hot om förföljelse från USA och mycket mer.

Detta skeende redogörs för i en fallhistoria i Pdf-format som kan hämtas via följande länk:

Misstänkt beteende
(Pdf: 1.4 MB)
 

Utdrag ur historien om fallet Assange & Sverige
item13 item12 UK