Publicitetsfoto av grabbarna och tjejerna som
sköter världen och reciterar propaganda i "Vita huset".
      
        
Bilaga 1. Underhållande propaganda 

Sveriges TV började 2001 sände en påkostad serie från USA med titeln ”Vita huset” (”The West Wing” på engelska) som skildrar hur ett gäng intelligenta, snygga, roliga och charmerand

English
e personer sköter USA:s och hela världens angelägenheter med stort rättspatos och engagemang. Programmet är mycket skickligt gjort ochunderhållande-- och det innehåller en hel del propagandistiska inslag som kommenteras ii följande, något förkortad korrespondens mellan NNN:s samordnare och den ansvariga programinköparen hos SVT (vars namn inte är särskilt relevant i detta sammanhang). Lägg gärna märke till skiftet i dennas inställning som åger rum mellan 6 december 2001 och 5 februari 2002.


       
Subject: Vita huset
Date: 6 Dec. 2001
From: Al Burke, NNN
To: ”Vita husets” inköpare

SVT:s programupplysning har hänvisat till dig angående några frågor jag har om serien "Vita huset" som sänds i TV2.... Du får gärna peka mig åt rätt håll om jag hamnat fel.

Jag har nu sett ett par avsnitt av "Vita huset" och kan konstatera att det är ett mycket underhållande och skickligt gjort program. Dess värre kan man också konstatera att det innehåller stora mängder propaganda och historieförfalskningar vars effekt, om inte vars uppsåt, är att motivera USA:s med våld framtvingade världshegemoni.

I tisdags avsnitt till exempel fick vi veta att "Nord" Vietnam startade Vietnamkriget genom att oprovocerat attackera ett USA-krigsfartyg i Tonkinbukten. Sanningen är förstås att det var precis tvärtom: Som till och med de ansvarige ämbetsmännen nu erkänt, var det i själva verket USA som startade kriget. Fartyget var deltagande i en serie attacker mot Vietnam, och incidenten i Tonkinbukten var en bluff som av USA långt i förväg hade planerat som en förevändning för att inleda det förödande bombkriget.

Jag känner till detta, och det gör säkert några andra bland SVT:s publik. Men hur många är insatta i denna historia, särskilt bland yngre åldersgrupper? Det kunde man lätt ta reda på i samband med en av de tittarundersökningar som SVT regelbundet lär beställa.

Sedan var det en något förvirrad skildring av USA:s inblandning i Colombia. Budskapet tycktes ändå vara att USA håller på med en hederlig kamp mot den onda knarkmaffian som, av detta avsnitt att döma, även innefattar befrielserörelsen-- ren propaganda med andra ord.

Min första fråga är alltså: Är det lämpligt att vår public service-kanal förmedlar denna sorts propaganda av världens enda supermakt utan något som helst försök att skydda sin publik mot dess påverkan? Jag kan ju tänka mig att det kunde vara nyttigt att visa sådan propaganda i utbildningssyfte, d.v.s. i samband med sakliga kommentarer som visar hur den förvränger verkligheten till att passa USA:s syften. Men att bara skicka ut den okommenterad är att göra SVT till en del av USA:s världsomfattande propaganda-apparat-- ingen tvekan om den saken.

I detta sammanhang menar jag för resten att den gängse skiljelinjen mellan nyheter/dokumentärer och underhållning inte har någon som helst betydelse. Det är sedan länge känt att propaganda som skickligt inlindas i underhållningsprogram är minst lika effektiv som den som förekommer i nyheterna. Ofta är den till och med effektivare, då den i en sådan paketering verkar på en undermedveten nivå....

Sist vill jag veta om SVT vore berett att öppna för en offentlig diskussion om denna problematik-- och här menar jag absolut inte den sorts ivriga debattprogram där alla pratar i mun på varandra. Det handlar som sagt om att balansera propagandan med saklig information som bygger på välkända fakta och förhållanden. I många fall, som t.ex. Vietnamkriget, är det bara att påminna om vad USA.s regering och dess ämbetsmän redan erkänt eller avslöjat.

Jag vill mycket gärna ha svar till dessa frågor.


Date: 7 Dec 2001
From: ”Vita husets” inköpare
To: Al Burke, NNN

Tack för ditt tänkvärda och mycket intressanta brev angående ”Vita huset”. Visst är serien Vita huset SVT Programinköps och mitt ansvar som inköpare. Jag skulle önska att jag genast kunde ta den tid i anspråk som behövs för att diskutera dina viktiga synpunkter. Tyvärr är detta min sista eftermiddag på kontoret inför fyra veckors ledighet och jag kan därför inte ta itu med frågorna alls just nu. Jag skulle kunna återkomma efter den 8 januari och vidarebefordrar under tiden ditt mail för kännedom till kolleger inom Programinköp.


Subject: Vita huset forts.
Date: 25 Jan 2002
To: ”Vita husets” inköpare
From: Al Burke, NNN

Då den 8 januari har kommit och gått, undrar jag naturligtvis om och när du tänker föra diskussionen om "Vita huset" vidare.

Under tiden har jag frågat en del kontakter i USA om det varit någon debatt kring detta program. Svaret härnedan av Norman Solomon, en av landets främsta mediakritiker, är ganska representativt.

Thanks for your note. I've seen "West Wing" a couple of times. I found it nauseating because of the way it promotes myths of the well-meaning American presidency while posing as a critique of hard-boiled compromise-driven politics. I haven't seen a thorough critique of the program, and I certainly haven't watched it enough to write one. So far, haven't found the time or stomach for it.
    
Best wishes,
Norman Solomon


Subject: Fallet Haiti
Date: 4 Feb 2002
To: ”Vita husets” inköpare
From: Al Burke, NNN

Ur John Pilgers krönika i dagens Aftonbladet: "Den förre haitiske diktatorn, general Prosper Avril, tyckte om att visa upp sina blodiga tortyroffer på tv. När han störtades flögs han till Florida av USA:s regering och gavs politisk asyl." Jämför gärna med skildringen häromveckan i programmet ””The West Wing”” av USA:s ansträngningar att värna om demokrati och de mänskliga rättigheterna i Haiti. Till alla som känner till Haitis verkliga historia, däribland den brittiske författaren Graham Greene, är detta ju groteskt.

Läs gärna hela Pilgers krönika-- och hör av dig, enligt löfte.


Date: 5 Feb 2002
From: To: ”Vita husets” inköpare
To: Al Burke, NNN

Jag tackar för mail och ber samtidigt om överseende med att jag inte genast efter min långa frånvaro från kontoret svarade som följer:

SVT Programupplysningen vidarebefordrar vanligtvis synpunkter på SVTs program till berörda via en daglig gemensam samlingsrapport. Avsikten är att informera om synpunkter från publiken, inte att uppmana varje enskild producent eller programutgivare att svara personligen. Vissa frågor kräver enkel returinformation och den står jag som programinköpare till tjänst med.

Varför Programupplysningen vidarebefordrat dina synpunkter direkt till mig och inte via sin dagliga rapport, kan jag inte svara på. Jag kan gissa, att de tyckte att dina åsikter var specifika och tänkvärda för en programinköpare att ta del av. Det har jag också gjort. Däremot kan de knappast ha lovat dig ett "svar" i den meningen att jag skulle ge mig in i ett polemiskt resonemang kring
det fiktiva budskapet i vissa inslag i dramaserien "Vita huset". Vi har bedömt serien som väl värd att köpa in och visa för en svensk publik. Vår rätt att redigera i materialet inskränker sig till inslag som innebär brott mot våra programregler, exempelvis underhållningsvåld, hets mot folkgrupp etc.

Om man utgår från att SVT i allt övrigt följer programreglerna, så väljer vi vanligen andra sätt att balansera innehållet i ett program än att, som du föreslår här, följa upp enskilda serieavsnitt eller långfilmer med kommenterande information. För SVT är det mångfalden av intryck, som ska ge en balanserad bild av omvärlden. I förlängningen är det förstås då utmärkt att en kritisk diskussion även förs vidare i andra medier, som radion. Jag vill givetvis inte försvara alla enskilda inslag i fiktionsserien som varande historisk sanning. SVT har ju på inget sätt heller gjort någon hemlighet av att det rör sig om en kommersiell USA-produkt.

Redan när jag hörde av dig första gången inför min avresa i december, såg jag till att "föra diskussionen om Vita huset vidare" genom att skicka kopia av ditt mail och mitt korta svar till närmaste kollega och redaktionschef. Vill du ha en opartisk bedömning av ärendet Vita huset finns ju möjligheten att underställa serien prövning hos Granskningsnämnden....


Date: 6 Feb 2002
To: ”Vita husets” inköpare
From: Al Burke, NNN

Tack för svaret. Det blev som väntat.

Jag vill dock påpeka att jag aldrig förväntat mig att du skulle ge dig in ”i ett polemiskt resonemang” kring dessa frågor. Jag har bara följt Programupplyssningens råd att ta kontakt med dig, och sedan inväntat den diskussion som utlovades i ditt e-brev daterat 7 december 2001: ” Jag skulle önska att jag genast kunde ta den tid i anspråk som behövs för att diskutera dina viktiga synpunkter.… Jag skulle kunna återkomma efter den 8 januari 2002.”

Men det har inte blivit någon diskussion-- bara ett byråkratiskt motdrag som helt förbiser de ”viktiga synpunkter” som framfördes i mitt ”tänkvärda och mycket intressanta brev” som det hette för två månader sedan.

Än en gång upptäcker man att vanliga medborgare tillåts just ingen möjlighet att föra en dialog kring sådana viktiga frågor med dem som besitter makten över ord och bild, inte ens när det gäller våra s.k. public service-medier. Slutenheten är nästan total.

Din hänvisning till Granskningsnämnden har förstås ingen betydelse i detta sammanhang, då den som väl bekant är en tandlös papperstiger som aldrig visat någon större förmåga eller vilja att ta itu med sådana grundläggande frågor. Det är grymt att slösa bort människors tid och engagemang genom att skicka dem vidare till denna skeninstitution.

Det enda som duger är att SVT skall ta sitt ansvar gentemot svenska folket, dels genom att sluta fungera som en kanal för den enda supermaktens skickligt tillverkade propaganda, dels genom att öppna sig för en gedigen dialog kring denna fråga. Den ”balanserade bilden av omvärlden” som du hänvisar till finns inte i detta fall och inte heller i svenska medier som helhet….