English


Bilaga 2. Pålitliga källor


I Sverige som annorstädes är det vanligt att den som pekar på USA:s alla brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna avfärdas som vänstervriden, kommunist, radikal o.s.v. Genom att tillämpa sådana etiketter slipper man besväras av obehagliga fakta.

I Sverige finns det ytterligare en etikett som ofta används för att brännmärka besvärliga budbärare-- ”amerikahatare”. Begreppet tycks förutsätta något slags plikt att älska supermakten, elleråtminstone inte kritisera den. Ett märkligt beteende, visst, men det kan användas för att identifiera USA:s främsta bundsförvanter i Sverige. De som skriker ”amerikahatare” högst är nog de som går i supermaktens ledband och arbetar för att öka dess inflytande över svenska folket.

Hur som helst, behöver man inte lita på svenska amerikahatare för att belägga USA:s våldsamt imperialistiska historia. Det finns gott om lätt tillgängliga källor i USA som berättar olika delar av denna historia. Påfallande mycket har avslöjats i diverse hearings i Congress, samt av hederliga statstjänstemän som hoppat av eller läckt hemliga dokument till pressen. Frågan är varför svenska medier inte använder eller ens känner till dessa värdefulla källor, utan i stället flitigt sprider den officiella propaganda som om och om igen visat sig vara missvisande eller direkt lögnaktiga.


Befriande underättelser

För den som vill bryta sig lös från den mentala ockupation som nu griper Sverige finns det hur många som helst nyttiga källor att ta vara på. Bland de nyttigaste är följande:

CIA & USA:s Verkliga Utrikespolitik av William Blum, f.d. tjänsteman i USA:s utrikesdepartement som hoppade av i protest mot Vietnamkriget. Boken är ett slags encyklopedi över i synnerhet CIA:s olika ingrepp i och angrepp mot ett stort antal länder runt om på jorden under perioden mellan andra världskriget och slutet av kalla kriget. (Utgiven av Epsilon Press; uppföljaren Rogue State, som ännu inte finns på svenska, ges ut av Common Courage Press i USA.)

”Defense Planning Guidance”, USA:s blåkopia för att befästa och utvidga sin världshegemoni. Ett sammandrag med analys publicerades i New York Times den 8 mars 1992 ( ”U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop”) samt den 10 mars 1992 (”Lone Superpower Plan: Ammunition for Critics”). Efter avslöjandet rensades bort de mest stötande formuleringarna. Men denna version undertecknades av flera höguppsatta ämbetsmän, däribland nuvarande vice-president Cheney och utrikesminister Powell. Supermaktens beteende sedan dess har varit troget de principer som fastslagits i detta dokument.

Propaganda, Inc: Selling America’s Culture to the World av Nancy Snow, f.d. tjänsteman på U.S. Information Agency. Denna kortfattade bok ger en överblick över USA:s världsomfattande propaganda-apparat inklusive dessa historia, enorma resurser och metoder. Författaren beskriver hur USA konsekvent arbetar för att infiltrera och påverka andra länders medier, utbildningsväsenden och andra kulturella institutioner. (Seven Stories Press, USA)

Wag the Dog, spelfilm av Barry Levinson med dokumentärartade inslag som visar hur medier manipuleras och vilseleds av skickliga ”spin doctors” i Vita husets tjänst. Bygger på och förutser ”verkliga” händelser som iscensatts av USA:s regering.

Den Dolda Dagordningen av John Pilger, en enastående journalist som avslöjar Englands och USA:s spel bakom kulisserna i bl.a. Burma, Indonesien, South Afrika och Vietnam. Innehåller även värdefulla iakttagelser om mediernas ofta aningslösa medverkan i den av USA dominerade ”nya världsordningen".

National Security Archives, webbplats med ett stort antal frisläppta dokument som bekräftar det som står i bl.a. William Blums och John Pilgers böcker. Här kan man läsa officiella dokument som bevisar hur USA-regeringen framgångsrikt motverkade FN-insatser för att förhindra folkmordet i Rwanda, om Henry Kissingers samverkan med olika diktaturer i Latinamerika, eller hur USA:s högsta militärledning på allvar föreslagit en terrorkampanj mot det egna landet-- inklusive nedskjutning av ett trafikflygplan-- som sedan skulle skyllas på Kuba för att motivera invasion av detta land.
Länk: http://www.gwu.edu/~nsarchiv

Z-Net, webbplats som täcker ett brett spektrum av ämnen med anknytning till USA:s utrikespolitik. Länkar till andra intressanta källor samt texter av ett stort antal sakkunniga som i Sverige nog skulle brännmärkas som ”amerikahatare” om de inte själva råkade vara amerikaner.
Länk: http://www.zmag.org

Yugoslavia: The Avoidable War, dokumentärt film av George Bogdanich och Martin Lettmayer som ger en helt annan bild av Balkankonflikten än den som idogt förmedlats av SVT. Innehåller långa, oredigerade intervjuer med välinsatta personer som t.ex. den brittiska diplomaten Peter Carrington och FN-befällhavare Michael Rose. En förödande uppgörelse med propagandabilden som i Sverige spridits av svenska medier och politiker.